จัดบูธโรงเรียนปลอดบุหรี่ งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15

 

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ