คลิป ภาพยนตร์เรื่อง Super Man 2 (ฉากโฆษณายี่ห้อบุหรี่)

การมีฉากพระเอก นางเอก หรือผู้ร้ายสูบบุหรี่ หรือมีฉากที่แสดงยี่ห้อบุหรี่ในภาพยนตร์ เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทบุหรี่ต้องการให้ผู้ชมภาพยนตร์รู้จักคุ้นเคยยี่ห้อบุหรี่ วิธีนี้สามารถเพิ่มยอดขายได้มาก จากการเปิดเผยเอกสารลับของบริษัทบุหรี่ พบว่า บริษัท ฟิลิปมอริส ผู้ผลิตบุหรี่ยี่ห้อหนึ่ง จ่ายเงินจำนวน 42,500 ดอลลาร์ให้แก่ภาพยนตร์เรื่อง ซุปเปอร์แมน ภาค 2 เพื่อให้มีฉากแสดงโลโก้บุหรี่มาร์ลโบโร ปรากฏในเรื่อง ผลที่ได้รับคือ วัยรุ่นยอมรับการสูบบุหรี่ วัยรุ่นเลียนแบบดาราที่สูบบุหรี่ เพราะเห็นว่าเท่ จนนำไปสู่การเสพติดบุหรี่ในที่สุด