ทดลองทางวิทยาศาสตร์ : สารทาร์จากบุหรี่ขัดขวางการแลกเปลี่ยนก๊าซกับปอดได้อย่างไร

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ : สารทาร์จากบุหรี่ขัดขวางการแลกเปลี่ยนก๊าซกับปอดได้อย่างไร

โดย : ผศ.เทอด แก้วคีรี
จัดทำโดย : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)