"ควันบุหรี่ทำลายความสดใสของวัยรุ่น"

Power point สื่อการสอนเรื่อง "ควันบุหรี่ทำลายความสดใสของวัยรุ่น"

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในกิจกรรม  "ควันบุหรี่ทำลายความสดใสของวัยรุ่น" 
โดยเป็นส่วนหนึ่งในเล่มคู่มือครูในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ระดับประถมศึกษา 
สามารถดาวโหลดไฟล์ ppt. ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/2oOsEuz