"ปีศาจร้ายในควันบุหรี่"

Power point สื่อการสอนเรื่อง "ปีศาจร้ายในควันบุหรี่"

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในกิจกรรม  "สารพิษในควันบุหรี่" 
โดยเป็นส่วนหนึ่งในเล่มคู่มือครูในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ระดับประถมศึกษา 
สามารถดาวโหลดไฟล์ ppt. ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/2WHAbaY