คู่มือพัฒนานักเรียนแกนนำพี่สอนน้อง

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดทำหนังสือ “คู่มือพัฒนานักเรียนแกนนำ พี่สอนน้องป้องกันภัยบุหรี่” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูและหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้นำที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องบุหรี่แก่รุ่นน้องได้