วารสาร Smart Online

วารสาร "SMART" วารสารเพื่อคนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่ รวบรวมประเด็นสำคัญที่กำลังอยู่ในกระแส ข้อมูลเรื่องบุหรี่ใหม่ ๆ เรื่องราวการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ 

อ่านวารสาร Smart ออนไลน์ คลิกที่นี่