คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 3

คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 3
บุหรี่แปลงร่าง และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

เครื่องมือสำหรับนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในการร่วมกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังและบอกกล่าวสังคมให้รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ที่สร้างผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ หรือเรียกว่า บุหรี่แปลงร่าง ด้วยการออกแบบซองให้ดึงดูดใจ ยั่วยุให้เยาวชนอยากสูบบุหรี่ และโฆษณาว่าลดพิษภัยบุหรี่ได้ เพื่อหลอกล่อให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้หญิง

ภายในเล่มประกอบด้วย

 • รูปแบบของบุหรี่แปลงร่าง
  • บุหรี่ไฟฟ้า
  • บุหรี่ไร้ควัน
  • เจลนิโคติน
  • น้ำดื่มนิโคติน
 • บุหรี่ชูรส
 • บารากู่
 • วิธีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบต่าง ๆ