คณะทำงาน : นนทบุรี

 • ชื่อ :
  ครูณรรฐพล ใจศรี
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 12 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวิจิตฎ์ตรา บุญตา
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  แนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  ที่อยู่ :
  51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูพรพนา พ่วงเพชร
  ตำแหน่ง :
  ครูคศ.1
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  54/5 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  อีเมล :