โรงเรียนอนุบาลอัจฉราประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่100%

ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมด้วยช่วยกัน ประกาศเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่100% และจะดำเนินการขยายผลสู่บ้านปลอดบุหรี่ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

11,483 4 พฤษภาคม 60

อบรมเยาวชน Gen Z โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ Gen Z เลือกไม่สูบ โดยใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ให้เห็นอันตรายที่เกิดจากสารพิษในควันบุหรี่

15,110 26 มิถุนายน 59

สัญญาประชาคมโรงเรียนบุญวัฒนา ...แก้ปัญหานักเรียนสูบบุหรี่

"ก่อนหน้านี้โรงเรียนทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ปัญหาการสูบบุหรี่เบาบางลง แต่ก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียว กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงประชุมหารือกันเพื่อหาวิธีการที่เข้มข้นขึ้น จึงได้ข้อสรุปว่า คงต้องใช้มาตรการปรับเงินเข้ามาช่วย โดยหากพบบุหรี่ติดตัวหรือสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน ปรับครั้งละ 200 บาท แต่จะทำแบบนี้ได้ต้องลองถามผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก่อน"

13,279 29 สิงหาคม 59

เยาวชน “ร.ร.ปลาค้าววิทยานุสรณ์” ตระเวนสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

แกนนำเยาวชนโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ฟิตจัด จัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หวังให้ตำบลปลาค้าวไร้ควันบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ นักเรียน ครู และชาวบ้านไม่ต้องทนดมควันบุหรี่มือสองอีกต่อไป โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนประจำตำบลปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๖ มีนักเรียน จำนวน ๕๐๑ คน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดยมีครูรณกรณ จันทร์สด เข้าร่วมเป็นครูแกนนำคนแรกของโรงเรียน

15,000 1 เมษายน 59

“ฐานเรียนรู้เรื่องบุหรี่” โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี

ครูสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์ ในฐานะครูฝ่ายปกครองและผู้ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดภายในโรงเรียนได้ดำเนินการได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้นักเรียนริเริ่มทดลองการสูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการใช้สารเสพติดชนิดอื่นไปในตัว จึงได้นำแนวคิดที่ได้รับจากการอบรมในโครงการ “การเรียนการสอนเรื่องบุหรี่ภายในสถานศึกษา” มาปรับใช้ในการดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โดยหยิบยกเรื่องพิษภัยของบุหรี่ขึ้นมาเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่ายาเสพติดอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐาน

16,894 17 พฤศจิกายน 58

MV เพลงบุหรี่ ฝีมือนักเรียน ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องบุหรี่ให้กับเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่วงจรของสิงห์อมควัน จึงได้ระดมสมองหาวิธีในการสื่อสารป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งต่อมานักเรียนกลุ่มหนึ่งจึงขออาสาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ให้กับเพื่อน ๆ ในรูปแบบของมิวสิกวิดีโอที่นำเอาบทเพลงฮิตของวัยรุ่นมาแปลงเนื้อร้องเป็นเรื่องบุหรี่

16,298 14 ตุลาคม 58

โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมบุหรี่..มหันตภัยร้ายทำลายชีวิต

โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม รณรงค์โทษและพิษภัยของบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง รณรงค์ตามโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ และจัดอบรมให้กับกลุ่มเยาวชนอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

10,420 3 กันยายน 58

"โรงเรียนพานพิทยาคม" โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.เชียงราย

“จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมจากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับแนวทางที่เป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกด้านของการทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ผมจึงปรึกษากับผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนงานให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีงบประมาณสนับสนุน มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน”

15,275 24 มกราคม 58

ต้นแบบโรงเรียนเอกชนปลอดบุหรี่..."โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี"

“สภาพแวดล้อมสะอาดสะอ้าน ไม่มีควันบุหรี่ ไม่ก้นบุหรี่ ห้ามการสูบบุหรี่ในโรงเรียนอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนเอาจริงเรื่องนี้ ใคร ๆ ก็ไว้วางใจส่งลูกหลานมาให้เราดูแล” คำบอกเล่าของ “ครูจำแลง คิดดี” ครูแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ “โรงเรียนศรีสุวิช” อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้น ม.3 ปัจจุบันมีผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกว่า 3,800 คน ที่เปิดเผยให้ทราบถึงแนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนศรีสุวิชปลอดบุหรี่

15,306 31 ธันวาคม 57

นโยบายที่เข้มแข็ง-แรงหนุนผู้บริหาร สู่ "โนนหันวิทยายน" โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

เป็นเวลา 6 ปีเต็ม ที่โรงเรียนโนนหันวิทยายน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมุ่งมั่นว่า จะปกป้องไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในรั้วโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในโรงเรียน และที่สำคัญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องบุหรี่อย่างจริงจัง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนตามวิถีของราชการก็ตาม

11,727 13 ตุลาคม 57

“อุดรพัฒนาการ” แหล่งดูงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ภาคอีสาน

จุดเด่นของโรงเรียนอุดรพัฒนาการมีหลายด้าน ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ การบูรณาการเรื่องบุหรี่เข้าไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ด้วยกระบวนการเชิงบวก

19,048 2 ตุลาคม 57

“หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์” : โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการ คณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ทีมงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม รวมถึงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลหางดง และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในการให้คำแนะนำ ปรึกษาการดำเนินงาน

16,991 17 กันยายน 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว