เยาวชน “ร.ร.ปลาค้าววิทยานุสรณ์” ตระเวนสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

แกนนำเยาวชนโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ฟิตจัด จัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หวังให้ตำบลปลาค้าวไร้ควันบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ นักเรียน ครู และชาวบ้านไม่ต้องทนดมควันบุหรี่มือสองอีกต่อไป

โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนประจำตำบลปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ เปิดสอนชั้น ม.1 – ม.6 มีนักเรียน จำนวน 501 คน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีครูรณกรณ จันทร์สด เข้าร่วมเป็นครูแกนนำคนแรกของโรงเรียน

ภารกิจแรก ๆ ของครูรณกรณ นอกจากเรื่องการผลักดันให้เกิดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ขึ้นในโรงเรียนแล้ว ยังมุ่งพัฒนาให้เกิดกลุ่มนักเรียนแกนนำ ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ปลอดควันบุหรี่ โดยให้นักเรียนแกนนำประชุมวางแผนและกำหนดปฏิทินการรณรงค์เอง เช่น แกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว ม.3/1 ก็จะเดินประชาสัมพันธ์ตามห้องเรียน แกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว ม.2/3 ก็จะไปติดสติ๊กเกอร์ตามห้องน้ำอาคารเรียนให้ทั่วโรงเรียน แกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว ม.2/2 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ติดตามทางแยกในโรงเรียน แกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว ม.6/1 ให้ความรู้ในหอประชุมในชั่วโมงคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการบูรณาการในวิชาแนะแนว กิจกรรมกีฬาภายใน เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมในชุมชน แกนนำสภานักเรียนและแกนนำ ศอ.ปส.ย. นอกจากเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดซึ่งทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว เรายังออกรณรงค์ที่ตลาดวันอาทิตย์ ที่ตลาดตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย รวมถึงการรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ โดยนักเรียนแกนนำจะชวนกันปั่นจักรยานไปเคาะประตูบ้าน มอบสติ๊กเกอร์แก่ผู้ปกครอง เชิญชวนทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ เพื่อลูกหลาน รวม 5 หมู่บ้าน รวมทั้งการขอความร่วมจากชุมชนให้รณรงค์ช่วยกัน เช่น งานแต่งงาน งานบวช ก็ขอให้ชุมชนขึ้นป้ายเป็นเขตปลอดบุหรี่ปลอดเหล้าอีกด้วย ซึ่ง “ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่รณรงค์เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนของพวกเขาปลอดบุหรี่ในที่สุดครับ” ครูรณกรณกล่าวทิ้งท้าย