อบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา จัดอบรมเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ สพป.สงขลา เขต 2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา