อบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ สพป.สงขลา เขต 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา จัดอบรมเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ สพป.สงขลา เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา