อบรมนักเรียนแกนนำ จ.ชลบุรี

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 7 โรงเรียน กว่า 40 คน ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
เอกสารดาวน์โหลด