อบรมครูวิทยากร ภาคอีสาน

 

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด http://goo.gl/2XbQ8p