อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย

 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/MoCUfu