ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.ชลบุรี

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี