แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์สุขภาวะ สสส.

วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศูนย์เรียนรู้ พลังความรู้...สู่พลังสุขภาวะ" จัดโดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1lJsqIE