ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย

วันที่ 9 มกราคม 2558 เครือข่ายครู ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย