แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1kpvQDj