สพม. 36 เชียงราย มอบนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่

 

วันที่ 14 มีนาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีมอบแผ่นประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้กับนายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย ในนามตัวแทนคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่จะร่วมกับขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องสีป้อ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จ.เชียงราย