อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่

 

วันที่ 6 มีนาคม 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และ "กลุ่มเถื่อนเกม" นำโดย อ.เดชรัต สุขกำเนิด  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ