เวทีเสริมพลังในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สสส. จัดเวทีเสริมพลังในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครูที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จากสังกัด สพม.กท.1, สพม.กท.2, สำนักการศึกษากรุงเทพฯ, และโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 50 คน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ทบทวนการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปัญหา อุปสรรคที่พบ โดยมีเครือข่ายครูฯ จากพื้นที่ ทั้งครูสมหมาย กิตติภัทรชัย ครูสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์ และครูจิรโรจน์ ชุณหวานิช ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และช่วยกันเติมเต็มว่าจะพัฒนาการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ต่อไปได้อย่างไร และยังได้นำสื่อการสอนเรื่องบุหรี่ทั้งเกมบิงโก เกมบันไดงู อักษรซ่อนโรค เครื่องร่อนปลอดบุหรี่ ฯลฯ มาเป็นไอเดียเพิ่มเติมด้วย