แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  http://on.fb.me/R222zY