อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 6

วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 6 (อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม และ อ.กัลยาณิวัฒนา) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/PPvbxm