อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (อ.เมือง อ.สันกำแพง อ.แม่ออน อ.ดอยสะเก็ด) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1lP8WF8