แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก

จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 74 คน ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/1gHjVbW