"ควันบุหรี่ทำลายสมอง"

Power point สื่อการสอนเรื่อง "ควันบุหรี่ทำลายสมอง"

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในกิจกรรม  "ควันบุหรี่ทำลายสมอง" 
โดยเป็นส่วนหนึ่งในเล่มคู่มือครูในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ระดับประถมศึกษา 
สามารถดาวโหลดไฟล์ ppt. ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/2PINuqe