"บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร"

Power point สื่อการสอนเรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร"

 

ในปัจจุบันนี้ “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นบุหรี่รูปแบบใหม่ที่อุตสาหกรรมยาสูบได้พัฒนาให้มีลักษณะที่โดดเด่น รูปลักษณ์ทันสมัย ตรงตามความสนใจของวัยรุ่น
อีกทั้งยังสร้างความเชื่อที่ผิด เช่น บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ได้
แม้มีกฎหมายที่ควบคุมการนำเข้า-ขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ตาม ก็ยังมีการขายตามท้องตลาดทั่วไปและในโลกออนไลน์
ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนและเยาวชนให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของอุตสาหกรรมยาสูบข้างต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง !
 
สามารถดาวโหลดไฟล์ ppt. ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/2PXHda2
 
โดยขอสื่อต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ชุดข้อมูลความจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ได้ที่เว็บไซต์ >>> www.smokefreezone.or.th