บทประพันธ์ค่าว เรื่อง "มาตรการเจ็ดข้อบวรปลอดบุหรี่"

บทประพันธ์ค่าว เรื่อง "มาตรการเจ็ดข้อบวรปลอดบุหรี่"

ประพันธ์โดย พญาเมืองมูล หย่อนโต้ง โรงเรียนสันป่าตองศึกษา วัดศรีปันเงิน จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เขต 5

ขับเคลื่อนตามโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินการ “บวร”ปลอดบุหรี่ โดยจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่