หนังสือ ควันบุหรี่มือสอง…ภัยจากบุหรี่ที่เราไม่ได้สูบ

ผู้ไม่สูบบุหรี่นับล้านคนต้องสัมผัสกับควันบุหรี่มือสองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งไม่มีระดับที่ปลอดภัยของควันบุหรี่มือสอง ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม

สถานที่ปลอดบุหรี่ 100 % เท่านั้นที่เป็นหนทางเดียวในการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และปกป้องคนไหม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสองอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือ “ควันบุหรี่มือสอง ….ภัยจากบุหรี่ที่เราไม่ได้สูบ” จะบอกให้รู่ว่า …

  • ควันบุหรี่มือสอง หมายถึงอะไร
  • ผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ทำไมต้องปลอดบุหรี่
  • เด็ก ๆ ถูกทำร้ายจากควันบุหรี่มือสองอย่างไร
  • อันตรายต่อสุขภาพของเด็ก
  • อันตรายต่อผู้หญิง
  • สำนักงานปลอดบุหรี่ลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจอย่างไร
  • รู้ให้ทันเล่ห์ร้อยเล่มเกวียนของบริษัทบุหรี่ในการขัดขวางกฎหมายห้ามสูบบุหรี่
  • ข้อโต้อ้างของบริษัทบุหรี่
  • 10 เหตุผลที่ต้องปลอดควันบุหรี่