ก้าวที่สำเร็จ “เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายครู ฯ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่หลายด้านด้วยกัน “พื้นที่จังหวัดนำร่องโรงเรียนปลอดบุหรี่” ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ให้เป็นจังหวัดที่มีการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเข้มข้น โดยมีคณะทำงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตลอดทั้งปี จนสามารถสรุปผลและถอดเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้ ...

7,683 22 มกราคม 56

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว