มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคกลาง พร้อมมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยโรงเรียนที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมฯ ทั้งหมด  16 แห่ง โดยมี  8 แห่งได้รับระดับรางวัลดีเด่น เช่น  โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เป็นต้น  พร้อมได้รับฟังข้อมูลน่ารู้  เรื่องบุหรี่กับเยาวชน  ใน 4 ภูมิภาค  โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลันเรศวร