อบรมเยาวชน Gen Z เลือกไม่สูบ ภาคใต้

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเด็ก Gen Z ที่เรียนรู้และรู้เท่าทันบุหรี่และพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วย

8,593 31 กรกฎาคม 59

สพม.31 นครราชสีมา จัดอบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ"โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) โรงเรียนปลอดบุหรี่ และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา

9,133 5 สิงหาคม 59

สสจ.เชียงราย มอบป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้แทนจากโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ 12 แห่งของจังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบป้ายประกาศจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ กว่า 50 โรงเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

8,606 29 สิงหาคม 59

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่

วันที่ 6 มีนาคม 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และ "กลุ่มเถื่อนเกม" นำโดย อ.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

8,372 6 มีนาคม 59

สพม. 36 เชียงราย มอบนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่

วันที่ 14 มีนาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีมอบแผ่นประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้กับนายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย ในนามตัวแทนคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่จะร่วมกับขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องสีป้อ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จ.เชียงราย

8,137 14 มีนาคม 59

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ราชบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงเรียนเบญจมราชาทิศ จ.ราชบุรี

7,733 2 มีนาคม 59

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงแรมเคปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

9,309 27 กุมภาพันธ์ 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ระยอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

9,209 22 กุมภาพันธ์ 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครรราชสีมา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

8,777 15 กุมภาพันธ์ 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 มกราคม 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

8,873 20 มกราคม 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย

วันที่ 9 มกราคม 2558 เครือข่ายครู ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

8,657 9 มกราคม 58

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมเคปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

7,156 18 ธันวาคม 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว