การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนปริยัติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ตาม ๗ มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนปริยัติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ตาม ๗ มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตามโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา โดยจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม วัดบูรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา